Goede Doelen Week Asten
van 21 mei t/m 25 mei 2024

STICHTING GOEDE DOELEN WEEK ASTEN

De Goede Doelen Week Asten is ontstaan in 2014. Vanaf 2019 is de Goede Doelen Week Asten overgegaan in Stichting Goede Doelen Week Asten. Het doel van de stichting is het collectief organiseren in de gemeente Asten van collecten van landelijke instellingen, verenigingen of stichtingen met een CBF keurmerk (Centraal Bureau voor Fondswerving). In plaats van wekelijks een collecte voor een goed doel worden alle beschikbare collectanten van alle fondsen ingezet voor het gezamenlijk collecteren in één week. Door het aantal vrijwilligers voor deze collectes samen te voegen zijn de fondsen beter in staat om alle straten in de gemeente Asten te bereiken. Zelfstandig lukt het de meeste fondsen niet meer om overal te collecteren. Om op deze wijze samen te werken hopen we de opbrengst voor deelnemende fondsen op peil te houden.

In samenwerking met de gemeente, streven we ernaar om de jaarlijkse collecte te houden in de week na Pinksteren. 

Het stichtingsbestuur bestaat uit:

Voorzitter Wim Jacobs
Secretaris Aquilien van Stiphout
Penningmeester Frans van den Eijnden 

De collecte wordt georganiseerd door een koepelwerkgroep, deze bestaat uit:

Thosien Geelen (route)
Loes Goderie (route)
Yvonne Hagelaar (materialen)
Wim Jacobs (voorzitter)
Aquilien van Stiphout (secretaris)
Frans van den Eijnden (penningmeester)
Elske Weren-Lingg (PR)

Daarnaast beschikt elke wijk over een wijkcoördinator en vele vrijwilligers die helpen collecteren. 
De koepelwerkgroep en de wijkcoördinatoren zijn ontstaan uit de coördinatoren van de deelnemende fondsen.

Voor meer informatie kunt u ons beleidsplan doorlezen. 

(c) 2019 -Goede Doelen Week Asten | Privacyverklaring | Website door Trendo